Buitenschoolse opvang Gorsebos

Opvang van uw kind buiten de schooltijden

In het gebouw van De Ranonkel is buitenschoolse opvang (BSO) Gorsebos gevestigd, waardoor u als (werkende) ouder zich niet druk hoeft te maken hoe u de opvang van uw kind voor of na schooltijd kunt regelen. Jongere kinderen worden naar de klas gebracht en weer opgehaald door de pedagogisch medewerkers van de BSO. Oudere kinderen gaan zelfstandig naar de klas of de BSO. BSO Gorsebos is gericht op lekker bewegen, buitenspelen en natuur. Er wordt veel buiten op het plein gespeeld. Daarnaast heeft de BSO een aantal dagen per week de beschikking over de sporthal aan de Zwanebloem. Tijdens vakanties, vrije dagen en studiedagen van school is de BSO geopend. 

Klik hier als u meer weten over de Gorsebos.
 

Leerlingen aan het woord

"Ik verheug me nu al weer op het zomerfeest!"

Leerling van groep 6