Onze visie

De Ranonkel is een openbare school waar iedereen welkom is. Wij bieden een veilig, sociaal en open schoolklimaat waarbinnen de kinderen uitgedaagd worden in hun eigen tempo het maximale uit hun mogelijkheden te halen. Niet elk kind hoeft dit op dezelfde manier te doen. Dit leidt tot zelfstandige kinderen die hun talenten verder kunnen ontwikkelen en hier trots op zijn.

Drie uitgangspunten
Ons onderwijs is gericht op drie uitgangspunten: ik kan het zelf (autonomie), ik kan het (competentie) en ik hoor erbij (relatie). Hierbij zijn betrokkenheid en welbevinden van de kinderen belangrijke uitgangspunten. Kinderen voelen zich gemotiveerd om met een activiteit bezig te zijn en willen steeds meer leren. Ze genieten, maken plezier en durven zich zelf te zijn.

 
Wat heb je nodig in jouw toekomst?
We zetten in op 21e eeuwse vaardigheden: samenwerken, kritisch denken, communicatie, sociale- en culturele vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen en mediawijsheid.
Kernvakken zoals taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis worden afgewisseld met natuur en cultuur en er is een goede balans tussen leren, spel en ontspanning. Zo worden kinderen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs en meedoen in de maatschappij.
 
Onze kernwaarden
Wij werken met onze ouders, leerlingen en partners samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar hen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en onze school. En dat doen we vanuit onze kernwaarden:
We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf.
We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen.
We tonen meesterschap in wat we doen!

 
Meer weten?
Wilt u eens een kijkje komen nemen op onze school, meld u dan hier aan voor een rondleiding.
 

Ouders aan het woord

"Over de aandacht voor natuur, milieu en cultuur zijn wij als ouders zeer te spreken. "