Het team

In ons onderwijsteam combineren we ervaring met de frisse blik op ons vak. We werken met een gedreven team leerkrachten en onderwijsspecialisten! 

Als u op de deze link klikt, stelt het team zich aan u voor. 
Ook kunt u deze video bekijken, waarin alle leerkrachten kort voorbijkomen. 


Ons team is opgebouwd uit:

  • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Hier verstaan wij onder het lesgeven, begeleiden en coachen van leerlingen gedurende hun cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. De leerkrachten staan in dialoog met de ouders over de ontwikkelingen van hun kind. Daarnaast dragen zij bij aan de schoolontwikkelingen door deel te nemen aan leerteams, denktankbijeenkomsten, overleggen en activiteiten ten behoeve van de school.
  • Intern begeleider: houdt zich bezig met de ondersteuning en begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider is de schakel tussen de leerkracht die de ondersteuningsbehoeftes van deze leerlingen signaleert en de evt. externe expertise die mee denkt in de , onderhoudt contact met de ouders en externe instanties. Zij monitort de zicht op ontwikkeling van alle kinderen.
  • ICT Coördinator: coördineert het ICT-onderwijs binnen onze school. Daarbij is hij een belangrijke schakel in het implementeren van de doorgaande ICT-leerlijn. Hierbij staat centraal dat de leerlingen begeleidt worden in de diverse vaardigheden in de uitdagende digitale wereld. Tevens begeleidt hij het team in het toepassen van alle mogelijkheden binnen ons bestaande onderwijs.
  • Onderwijsassistent: voert ondersteunende taken uit ten behoeve van de leerlingen.
  • Vakdocent bewegingsonderwijs: is verantwoordelijk voor de motorische leerlijn binnen de school. Hij verzorgt de jaarlijkse motorische remedial teaching screening. Alle leerlingen laten aan de hand van oefeningen hun motorische vaardigheden zien. Na het in kaart brengen worden in het bewegingsonderwijsaanbod specifieke oefeningen toegevoegd om bepaalde vaardigheden te verstevigen.
  • Administratief medewerker: verantwoordelijk voor administratieve en secretariële werkzaamheden.
  • Directie: draagt zorg voor kwaliteit, organisatie, sfeer, begeleiding en het welzijn van iedereen die bij de school betrokken is.


 

Leerlingen aan het woord

"Ik verheug me nu al weer op het zomerfeest!"

Leerling van groep 6