LeerlingenparticipatieOnze leerlingen hebben een stem op school

We hebben een actieve leerlingenraad. Een aantal leerlingen uit groep 6, 7 en 8 denken mee over onderwerpen die spelen binnen- en rond onze school. Zij komen één keer per maand bijeen en bespreken diverse onderwerpen. Zij onderzoeken de meningen van de leerlingen, stellen vragen en bespreken agendapunten. Bij deze bijeenkomsten sluit ook een leerkracht of directielid aan. Zij doen hiervan ook verslag. Vaak komen zij met verrassende inzichten, waardoor we het onderwijs kunnen verrijken. Op deze manier leren wij wat de kinderen belangrijk vinden voor onze school.Rondleidingen
Onze leerlingen zijn trots op onze school. Daarom verzorgen zij de rondleidingen voor nieuwe leerlingen en hun ouders. Zij laten de school zien en vertellen wat belangrijk is op de Ranonkel. Zij vertellen dit uit hun eigen oogpunt, wat voor ouders een bijzonder 'kijkje in onze keuken' geeft. Door het geven van deze rondleidingen leren zij spelenderwijs om te communiceren en te presenteren, waar zij zelf ook veel aan hebben! 
 

Ouders aan het woord

"De kinderen voelen zich fijn op school, complimenten daarvoor."