Obs De Ranonkel bestaat 15 jaar!!

30-09-2021
Samen de Jerusalema dansend
Alle kinderen van de hele school hebben samen de Jerusalema gedanst.
https://youtu.be/DXlNE3oSnzc

Leerlingen aan het woord

"Ik verheug me nu al weer op het zomerfeest!"

Leerling van groep 6