Verslag voortgangsgesprek met inspectie 02042019

file:///D:/Ranonkel/Inspectie/2018-2019/Verslag%20voortgangsgesprek%202%20april%202019%20-%205352607%20-%201%20-%20IVHO_EDOCS.PDF

Leerlingen aan het woord

"Ik vind gym, muziek en lezen het leukste op onze school!"

Leerling van groep 4