Onze nieuwe huisstijl!

11-12-2017
De Ranonkel voor toekomstmakers! Met ons nieuwe logo en deze website zijn wij klaar voor de toekomst. Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. OPSPOOR heeft ervoor gekozen om met één naam,en één herkenbaar gezicht naar buiten te treden. Samen gaan we laten zien waar wij als stichting voor staan, daarom krijgen alle OPSPOOR scholen de komende tijd een nieuwe huisstijl. 

Ons nieuwe logo symboliseert de regio waarin wij werken, met 7 stippen voor de 7 gemeentes waarin onze scholen gevestigd zijn. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo kunnen we ook binnen de Ranonkel profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en toekomstgericht onderwijs. 

Voor de communicatie met onze ouders gebruiken we het ouderportaal: een handig en veilig platform voor het maken van afspraken, berichten sturen aan leerkrachten en het delen van foto's en documenten. 

Graag vertellen we persoonlijk hoe de Ranonkel kijkt naar onze toekomstmakers: kom daarom gerust eens langs!

 

Leerlingen aan het woord

"Ik verheug me nu al weer op het zomerfeest!"

Leerling van groep 6