Sinds dit schooljaar 2015 - 2016 werkt Obs De Ranonkel volgens een continurooster.
De schooltijden zijn alle dagen gelijk: 8.30 - 14.00 uur.

Zomerfeest 2017