Wij werken volgens een continurooster met schooldagen van 8.30 tot 14.00 uur.


obs De Ranonkel
 
 
B(l)oeiend en betekenisvol onderwijs in de Gors


Obs De Ranonkel is een openbare school in de wijk Gors-Zuid. Binnen het openbaar onderwijs zijn alle kinderen welkom.  Er heerst een klimaat waar de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen waardoor alle kinderen de ruimte krijgen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Eigenheid is een kracht, respect hiervoor is een waarde, deze uiten is een kwaliteit. 

Het onderwijs (leren en spel) is gericht om de drie uitgangspunten; autonomie (ik kan het zelf), competentie (ik kan het) en relatie (ik hoor erbij). Daarnaast zijn er nog twee uitgangspunten die wij belangrijk achten; betrokkenheid en welbevinden. Betrokkenheid is de toestand waar kinderen zich in bevinden als ze op een intense manier ergens mee bezig zijn. Ze voelen zich gemotiveerd om met een activiteit bezig te zijn, halen hier voldoening uit en hebben de drang om meer te exploreren. Betrokkenheid bevindt zich tussen ‘al kunnen’ en ‘nog niet kunnen’. Welbevinden is de toestand waarbij de kinderen zich ‘lekker in hun vel’ voelen. Ze genieten, maken plezier en durven zichzelf te zijn. Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen en een gevoel van zelfwaarde en weerbaarheid.

 
 
Onderwijs is b(l)oeiend en dit wordt binnen obs De Ranonkel gekenmerkt door leerzame activiteiten waarbij de leerlingen op zoek kunnen gaan naar hun kwaliteiten en mogelijkheden. Wij investeren in de relatie met de leerlingen, spreken de leerlingen aan op hun competenties, bieden hen ook de ruimte om deze eigen te maken waarbij ze zichzelf mogen zijn.

Een belangrijke partner in dit geheel is/zijn de ouder(s)/verzorger(s). Samen met de ouder(s)/verzorger(s) begeleiden wij de kinderen in hun ontwikkeling vanaf de eerste dag tot de dag dat ze de school weer gaan verlaten. Deze betrokkenheid vinden wij op De Ranonkel van grote waarde. Het is om die reden dan ook van belang om ouders goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op school, in de groep en met de kinderen.        

Op onze schoolwebsite is naast algemene informatie, groepsinformatie en verwijzingen naar handige links óók een pagina Actueel. Hier vindt u mededelingen over allerlei onderwerpen.
Tevens kunt u zich inschrijven voor  ’t Ranonkeltje; onze nieuwsbrief die elke twee weken verschijnt. Na inschrijving, én bevestiging, ontvangt u deze nieuwsbrief direct in uw mailbox.